THANG NHÔM RÚT CHỮ A SUMIKA SK500D

2,050,000 ₫

2,300,000 ₫

THANG NHÔM RÚT CHỮ A SUMIKA SK500D
Mã: SK500D

Độ rộng chân thang: 56.3cm
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng đỉnh thang: 30cm Số bậc: 8×2 Bậc
Chiều cao chữ A cao nhất: 2.5.M
Chiều cao duỗi thẳng tối đa: 5.M
Trọng lượng thang: 17.8kg
Tải trọng thang: 150kg
Bảo Hành: 12 Tháng

Số lượng :

Thang nhôm Rút Chữ A SUMIKA
Model: SK 500D
Độ rộng chân thang: 56.3cm
Chiều cao bậc: 28cm
Độ rộng đỉnh thang: 30cm Số bậc: 8×2 Bậc
Chiều cao chữ A cao nhất: 2.5.M
Chiều cao duỗi thẳng tối đa: 5.M
Trọng lượng thang: 17.8kg
Tải trọng thang: 150kg
Bảo Hành: 12 Tháng

Sản phẩm liên quan