QUẠT THỔI SÀN HICLEAN 03 TỐC ĐỘ

4,389,000₫

Số lượng :

QUẠT THỔI THẢM 03 TỐC ĐỘ

MODEL: HC 535

Floor Dryer with wheels and handle