MÁY LAU SÀN LIÊN HỢP HICLEAN HC 500B

Liên Hệ

Số lượng :

MÁY LAU SÀN LIÊN HỢP HICLEAN

MODEL: HC 500B (Sử dụng accquy)

Techinical Specification:

Voltage / Frequency: 24V
Water sucker: 770mm
Brush diameter: 455mm
Roling brush motor: 24V/550W
Water sucking motor: 24V/550W
Brush rotation speed: 150rpm/min
Cleaning width: 455mm
Brush pressures: 30kg

Weight: 155kg
Clean water tank capacity: 40L
Dirty water tank capacity: 45L
Cleaning rate: 2200m2/h
Size:1060×650×1025mm
Base plate diameter:18'

Phụ tùng: Bàn chài chà sàn, mâm gắn pad,   02 bình accquy, sạc.